Üdvözöljük a Jelen és a Jövő Gyermekeiért Alapítvány weboldalán!


A Jelen és a Jövő Gyermekeiért Alapítvány alapítója a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti Társaság, amely az Alapítványunkat 2012. szeptemberében többközérdekű cél megvalósítása érdekében hozta létre. Az Alapítvány elsősorban napközbeni ellátással, nyári táborok szervezésével, oktatási, tehetséggondozó, képességfejlesztő, ismeretterjesztő és szórakoztató programokkal, szabadidős és sporttevékenységekkel, kulturális előadások tartásával elő kívánja segíteni a gyermekek egészséges testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését, a hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatását, a szabadidő hasznos eltöltését, a gyermekek érdeklődési körének a kiszélesítését, és tanulási képességeinek fejlődését. 


 


A Holdudvar és a Mese-csere Tanoda közös kirándulása

Budapest - Parlament  2015. március 14.


TÁMOP-3.3.9.C-12 
 Tanoda típusú programok támogatása a Hátrányos Helyzetű kistérségekben
Holdudvar  és a Mese-csere Tanodák


Programjaink, céljaink

Az Alapítvány részt vesz időskorúak, fogyatékkal élők gondozásában, ápolásában, a külterületen élő lakosság - ebből adódó - hátrányainak enyhítésében, esélyegyenlőségének elősegítésében.

Az Alapítvány tevékenységével elő kívánja segíteni a környezetvédelmet, egészségvédelmet, a fenntartható fejlődés, egészséges életmód tükrében.  Az Alapítvány tartós közérdekű célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg:

  • oktatási tevékenység, hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatásának segítése, tehetséggondozás, képességfejlesztő, ismeretterjesztő programok szervezése, lebonyolítása, tehetségműhelyek működtetése
  • kulturális tevékenység, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, nemzetiségi- kisebbségi kultúra ápolása
  • szociális és gyermekvédelmi tevékenység, szociális- és gyermekjóléti alapellátási szolgáltatások nyújtása, segítése, hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatásának segítése, fogyatékkal élők segítése, esélyegyenlőség és integráció biztosítása,
  • szabadidős és hobbi tevékenység, gyermek- és ifjúsági klubok, felnőtt szabadidős klubok működtetése, gyermek- és ifjúsági programok, napközis és bentlakásos táborok megvalósítása,
  • környezetvédelmi tevékenység, természeti- és épített környezet védelme, fenntartható fejlődés elősegítése
  • egészségügyi tevékenység, egészségmegőrzés

 
   A nagyik farsangi fánkja és a mi ajándékaink


 


 

Eddig 76 278 020 Ft  pályázati támogatásokból


2016-tól
megújult honlapunk
a jelenesjovo.webnode.hu címen érhető el2015. március 15. 
Kirándulás BudapestenVendégünk volt:
Toldi Balázs polgármester
 és Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester-asszonyA Karácsony üzenete:

Sosem vagyunk egyedül.
 Taylor Caldwell